Hvordan lage en god problemstilling by svein aasjord on

Dessuten kommer man frem til Hvordaan om til hvilke krav som skal gjelde for den kommende anskaffelsen. Helseforetak er virksomhet som eies av ett eller flere regionale helseforetak eller helseforetak. Det utarbeides evalueringsmodeller tilpasset det enkelte prosjekt, der tildelingskriterier og deres innbyrdes vekting beskrives. Continue, men slett ikke minst, alle anskaffelsene er avhengige av at fagpersonell bidrar med sin kompetanse.

HINAS' årsrapport 2014

Varebilbasert ambulanse Over 3,5 tonn: Det betyr at ansatte i Helse-Norge skal velge denne hotellkjeden hvis det er ledig kapasitet, og hotellet har hensiktsmessig plassering. Prosjektleder Tor Einar Pedersen Foto: Det er en utfordrende og til tider hektisk hverdag, med mange parallelle oppgaver. De jobber systematisk med tematikken og har siden satt etiske kontraktskrav i alle vareanskaffelser, het det i juryens begrunnelse for nominasjonen.